Ontbinden in factoren - Opgaven

havo/vwo leerjaar 2

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • De vaardigheid 'haakjes wegwerken' opnieuw inoefenen. Zowel 'enkele haakjes' als 'dubbele haakjes' wegwerken
 • Weten wat een product, som, factoren en termen zijn
 • Weten wat 'ontbinden in factoren' is
 • Weten wat het verschil is tussen 'haakjes wegwerken' en 'ontbinden in factoren'
 • Weten wat een tweeterm en een drieterm is
 • Een tweeterm en een drieterm kunnen herkennen
 • Een tweeterm kunnen ontbinden in factoren met behulp van 'buiten haakjes halen'
 • Een drieterm kunnen ontbinden in factoren met behulp van de 'product-som-methode' 
 • Een veelterm ontbinden in zo veel mogelijk factoren

Inhoud

 • Voorkennis: haakjes wegwerken
 • Ontbinden in factoren
 • Een tweeterm ontbinden
 • Een merkwaardige tweeterm ontbinden
Opgave 6
Loading...
Uitwerking opdracht 9
Loading...
Opgave 11
Loading...
Toets
Loading...