Rekenen met letters 3: Haakjes wegwerken en merkwaardige producten - Opgaven

havo/vwo leerjaar 2

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Voorkennis activeren; herhaling van het letterrekenen waarbij gebruik wordt gemaakt van de algebraische basisbewerkingen; gelijksoortige termen samen nemen en de rekenregels voor machten met letters toepassen
  • Uitdrukkingen met enkele haakjes, van de vorm a(b+c) kunnen herleiden door haakjes weg te werken
  • Uitdrukkingen met dubbele haakjes van de vorm (a+b)(c+d), kunnen herleiden door haakjes weg te werken
  • Merkwaardige producten kunnen herkennen en kunnen uitwerken

Inhoud

  • Een nulmeting. Wat weet je nog van het letterrekenen?
  • Enkele haakjes wegwerken
  • Dubbele haakjes wegwerken
  • Merkwaardige producten
  • Alles door elkaar
  • Diagnostische toets
Opgave 3
Loading...
Opgave 9
Loading...
Oplossing 9
Loading...
Opgave 18
Loading...