Lineaire vergelijkingen - Opgaven

havo/vwo leerjaar 2

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat een lineaire vergelijking is en weten wat een oplossing van een vergelijking is
 • Weten hoe de balansmethode werkt
 • Het concreet kunnen oplossen van een lineaire vergelijking met de balansmethode
 • Weten hoe de aanpak is om een lineaire vergelijking stap voor stap op te lossen
 • Een vergelijking met haakjes en/of breuken kunnen oplossen
 • Een vergelijking gebruiken om de coördinaten van het snijpunt van twee lijnen te berekenen
 • Weten hoe je verhaaltjessommen oplost met behulp van een vergelijking

Inhoud

 • Herhaling lineaire formules
 • Een vergelijking
 • De balansmethode
 • Een vergelijking stap voor stap oplossen
 • Aanpak lineaire vergelijking oplossen
 • Vergelijkingen met haakjes
 • Vergelijkingen met breuken
 • Toepassingen
 • Diagnostische toets
Opgave 7
Loading...
Opgave 8
Loading...
Opgave 18
Loading...
Opgave 24
Loading...