Lineaire verbanden - Theorie

Formules van lijnen

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Bij een lineaire formule een tabel maken en hiermee de grafiek tekenen
 • Lineaire formules kunnen herkennen en de eigenschappen zoals richting (rc; hellingsgetal) en coördinaten van het snijpunt met de verticale as kunnen bepalen en hiermee de grafiek kunnen tekenen
 • Een formule van een lijn kunnen opstellen
 • Weten wat een lineair verband is en hiermee kunnen werken
 • Bij een lineair verband  tussen twee variabelen een formule kunnen opstellen
 • Recht evenredige en lineaire verbanden herkennen en formules en grafieken bij beide verbanden maken en gebruiken
 • Het verschil weten tussen een recht evenredig en een omgekeerd evenredig verband
 • Lineaire verbanden met elkaar kunnen vergelijken en weten hoe je het (de)  snijpunt(en) van grafiek berekent
 • Voorkennis: formule, tabel en grafiek
 • Lineaire verbanden
 • De formule van een lijn opstellen
 • Een recht evenredig verband
 • Lineaire vergelijkingen
 • Diagnostische toets
Formule
Loading...
Formule lijn
Loading...
Voorbeeld 2
Loading...
Voorbeeld 2 (deel 2)
Loading...
Lineaire verbanden met elkaar vergelijken
Loading...
Voorbeeld
Loading...