Rekenen met letters 2 - Opgaven

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Machten met letters kunnen optellen en vermenigvuldigen
 • De macht van een product en de macht van een macht kunnen herleiden
 • Breuken met letters kunnen vereenvoudigen
 • Een quotiënt van machten met letters kunnen herleiden
 • De rekenvolgorde-regels en de rekenregels van machten kunnen toepassen bij het herleiden
 • VO Onderbouw tussendoelen 6.1 - 7.1 - 7.2

De interactieve lessenserie Rekenen met letters 2 wordt de basis van het letterrekenen herhaald en uitgebreid met machten en bestaat uit 8 onderdelen.  Leer hoe je machten met letters moet optellen, vermenigvuldigen, de macht van een macht en het delen van machten moet herleiden. Breuken met letters komen ook aan bod. 

De lessenserie Rekenen met letters 2 bestaat uit twee delen:

 • theorie-deel Rekenen met letters 2 - Theorie
 • opgave-deel Rekenen met letters 2 - Opgaven

Deze lessenserie kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. Inhoud van de lessenserie Rekenen met letters 2:

 • 1 Wat weet je nog van letterrekenen? (nulmeting)
 • 2 Herhaling letterrekenen
 • 3 Machten met letters
 • 4 De macht van een product
 • 5 De macht van een macht
 • 6 Breuken en letters
 • 7 Machten delen
 • 8 Diagnostische toets
Rekenen met letters 2 - Opgaven
Loading...

Extra