Het assenstelsel - Theorie

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Kunnen werken met een coördinatensysteem en kunnen aangeven van een plaats met behulp van letters/getallen
 • Kennen van de begrippen: assenstelsel, x-as, y-as, oorsprong, x-/y-coördinaat, roosterpunt, kwadrant en lijnstuk
 • Kunnen werken met coördinaten in een Oxy-assenstelsel
 • In een assenstelsel onder voorwaarden roosterpunten kunnen tekenen
 • Kunnen ontdekken van regelmaat in coördinaten van een serie figuren

De interactieve lessenserie over het assenstelsel bestaat uit 7 onderdelen. 

De lessenserie over het assenstelsel bestaat uit twee delen:

 • theorie-deel Het assenstelsel - Theorie
 • opgave-deel Het assenstelsel - Opgaven

Deze lessenserie kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. Inhoud van de lessenserie van het assenstelsel:

 • 1 Plaatsbepaling om je heen
 • 2 Het assenstelsel
 • 3 Roosterpunten
 • 4 Een assenstelsel tekenen
 • 5 Coördinaten en regelmaat
 • 6 Roosterpunten met voorwaarde(n) tekenen
 • 7 Diagnostische toets
Het assenstelsel - Theorie
Loading...

Extra