Negatieve getallen - Theorie

Voortgezet onderwijs, wiskunde onderbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat negatieve getallen zijn
 • Weten wat gehele en tegengestelde getallen zijn
 • Weten in welke dagelijkse situaties negatieve getallen worden gebruikt
 • Negatieve getallen kunnen ordenen
 • Negatieve- en positieve getallen kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Het kunnen uitvoeren van rekenkundige bewerkingen met positieve en negatieve getallen in de juiste volgorde
 • VO onderbouw tussendoelen: 5.1 - 5.8 - 6.1 - 6.2

De interactieve lessenserie Negatieve getallen bestaat uit 8 onderdelen. Je leert met deze getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook gebruik je deze getallen bij verschillende rekenkundige bewerkingen waarin de rekenvolgorde belangrijk is.

De lessenserie Negatieve getallen bestaat uit twee delen

 • theorie-deel Negatieve getallen - Theorie
 • opgave-deel Negatieve getallen - Opgaven

Deze lessenserie kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. Inhoud van de lessenserie Negatieve getallen:

 • 1 Inleiding negatieve getallen
 • 2 Negatieve getallen ordenen
 • 3  Optellen met negatieve getallen
 • 4 Aftrekken met negatieve getallen
 • 5 Negatieve getallen vermenigvuldigen
 • 6 Negatieve getallen delen
 • 7 Volgordesommen met negatieve getallen
 • 8 Diagnostische toets
Negatieve getallen - Theorie
Loading...

Extra