Leerlijn Wiskunde leerjaar 1 Havo/VWO

ProWiskunde is een nieuwe digitale interactieve wiskundemethode. Deze methode bestaat momenteel uit 18 lessenseries over verschillende onderwerpen die in klas 1 van het havo/vwo aan de orde komen.
Elke interactieve lessenserie bestaat uit twee delen:

  1. Het theoriedeel bestaat uit paragrafen met een specifiek leerdoel en daarin wordt de leerstof op een heldere manier uitgelegd.
  2. Het opgavendeel bestaat uit verwerkingsopgaven waarin de leerstof uit elke paragraaf van het theoriedeel wordt eigengemaakt. Elke lessenserie wordt afgesloten met een diagnostische toets waarin de docent via ProQuiz direct inzicht heeft in de resultaten van de leerlingen en kan beoordelen of de basisdoelen behaald zijn.

Prowiskunde is niet alleen methodevervangend maar ook heel goed als losse leerstofmodules naast een bestaande methode te gebruiken. Bovendien is het digitale lesmateriaal ook individueel als interactief boek op de devices van de leerlingen te gebruiken.

Wil je meer wiskunde? Klik hier om naar de leerlijn van leerjaar 2 of leerjaar 3 te gaan. Klik hier om naar de Junior Masterclass Wiskunde , Magische wiskunde of naar Ooohh, zit dat zo! te gaan.

Ben jij benieuwd welke onderwerpen allemaal aan bod komen in deze leerlijn? Klik dan hier!

Leerlijn Wiskunde leerjaar 1 Havo/VWO
Loading...