Ooohh, zit dat zo!

Doel

  • Leuke inspirerende wiskunde (meestal buiten het curriculum)  ontdekken
  • Ervaren dat je met wiskunde veel problemen en veronderstellingen kunt verklaren/weerleggen

Wiskundige weetjes en eigenaardigheden

Deze serie, ‘Ooohh, zit dat zo!, bestaat uit verschillende lessen. In elke les komt een verrassend thema aan de orde. Een wiskundig weetje of een eigenaardigheid die intuïtief en op het eerste gezicht onmogelijk of onverklaarbaar is. Verrassend kunnen we met de wiskunde toch een verklaring/oplossing vinden of een bewijs leveren.

  • Aflevering 1: Een legende: rijstkorrels op een schaakbord
  • Aflevering 2: Een touw spannen op een voetbalveld
  • Aflevering 3: Hoofdrekenen zoals Gauss
  • Aflevering 4: Palindromen