Getallen (1) - Theorie

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Kennis van het tientallig stelsel en weten dat er verschillende soorten getallen bestaan
 • Rekenkundige begrippen kennen en de juiste rekenvolgorde kunnen uitvoeren
 • Weten wat decimale getallen zijn, hiermee berekeningen kunnen uitvoeren en kunnen afronden
 • Kennis van negatieve getallen hebben, deze getallen kunnen ordenen en hiermee eenvoudige optellingen en aftrekkingen kunnen uitvoeren
 • VO onderbouw tussendoelen 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.8 - 6.1 - 6.2

De hele lessenserie Getallen bestaat uit twee delen: Getallen (1) en Getallen (2).

De interactieve lessenserie Getallen (1) is opgebouwd uit 5 onderdelen. We bekijken eerst enkele getalsystemen en verkennen daarna het tientallig stelsel. Hierin leer je enkele rekenkundige begrippen en ontdek je de rekenvolgorde regels. Daarna komen de decimale - en de negatieve getallen aan de orde en je leert hiermee allerlei berekeningen uit te voeren. 

De lessenserie Getallen (1) bestaat uit twee delen:

 • theorie-deel Getallen (1) - Theorie
 • opgave-deel Getallen (1) - Opgaven

Deze lessenserie kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. Inhoud van de lessenserie Getallen (1):

 • 1 Getalsystemen
 • 2 Rekenkundige bewerkingen
 • 3 Decimale getallen
 • 4 Negatieve getallen
 • 5 Diagnostische toets (1)
Getallen (1) - Theorie
Loading...

Extra