Ongelijkheden - Theorie

Ongelijkheden oplossen

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Het verschil tussen een vergelijking en een ongelijkheid weten​
 • De grafische betekenis van een ongelijkheid in een schets van grafieken begrijpen en de oplossing van de ongelijkheid kunnen aflezen
 • De oplossing van een ongelijkheid kunnen noteren met behulp van een intervalnotatie
 • Het verschil weten tussen een lineaire- en een kwadratische ongelijkheid
 • Een lineaire ongelijkheid algebraïsch (zonder grafieken) kunnen oplossen aan de hand van een stappenplan
 • Weten hoe je een kwadratische ongelijkheid oplost
 • Een vergelijking en een ongelijkheid
 • Ongelijkheden en grafieken
 • Lineaire ongelijkheden
 • Kwadratische ongelijkheden
 • Diagnostische toets
Ongelijkheid
Loading...
Voorbeeld
Loading...
Grafieken
Loading...
Lineaire grootheden
Loading...
Stappenplan
Loading...
Kwadratische vergelijkingen
Loading...