Ongelijkheden - Opgaven

Ongelijkheden oplossen

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Het verschil tussen een vergelijking en een ongelijkheid weten
 • De grafische betekenis van een ongelijkheid in een schets van grafieken begrijpen en de oplossing van de ongelijkheid kunnen aflezen
 • De oplossing van een ongelijkheid kunnen noteren met behulp van een intervalnotatie
 • Het verschil weten tussen een lineaire- en een kwadratische ongelijkheid
 • Een lineaire ongelijkheid algebraïsch (zonder grafieken) kunnen oplossen aan de hand van een stappenplan
 • Weten hoe je een kwadratische ongelijkheid oplost
 • Een vergelijking en een ongelijkheid
 • Ongelijkheden en grafieken
 • Lineaire ongelijkheden
 • Kwadratische ongelijkheden
 • Diagnostische toets
Opgave 1
Loading...
Opgave 2
Loading...
Theorie
Loading...
Opgave 9
Loading...
Paragraaf 3
Loading...
Opgave 15
Loading...