Lineaire functies - Theorie

Grafieken van lineaire functies, formules opstellen en lineaire modellen

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat een lineaire functie is en een lineaire functie kunnen herkennen
 • De grafiek van een lineaire functie kunnen tekenen
 • Eigenschappen van de grafiek van een lineaire functie kunnen afleiden
 • De coördinaten van snijpunten van een grafiek met de assen kunnen berekenen
 • De coördinaten van het snijpunt van twee grafieken van lineaire functies berekenen
 • De formule van een lijn door twee gegeven punten kunnen opstellen
 • De begrippen lineair verband, lineaire formule en lineaire functies begrijpen en kunnen toepassen in praktische situaties
 • Weten wat een lineaire vergelijking met twee variabelen is en hierin één van de variabelen kunnen ‘vrijmaken’
 • Een stelsel van lineaire vergelijkingen kunnen oplossen en weten wat de praktische betekenis hiervan is
 • Kunnen werken met lineaire modellen
 • Lineaire functies
 • Snijpunten van grafieken
 • Een lineaire formule opstellen
 • Lineaire vergelijking met 2 variabelen
 • Lineaire modellen
 • Diagnostische toets
Functie
Loading...
Voorbeeld
Loading...
Formule
Loading...
Opgave 18-21
Loading...
Lineaire modellen
Loading...