De abc-formule - Theorie

Kwadratische vergelijking oplossen met de abc-formule

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Soorten kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Coördinaten van de grafiek van een kwadratische formule met de coördinaatassen kunnen berekenen
 • Weten hoe je een kwadratische vergelijking oplost door middel van kwadraat afsplitsen
 • Weten wat de abc-formule is en hiermee kwadratische vergelijkingen kunnen oplossen
 • Weten wat de discriminant is en hiermee het aantal oplossingen van een kwadratische vergelijking kunnen bepalen
 • Met behulp van de discriminant de ligging van een parabool ten opzichte van de x-as kunnen aangeven en het aantal snijpunten van een parabool en een lijn kunnen bepalen
 • De verschillende typen kwadratische vergelijkingen kunnen herkennen en de meest geschikte oplossingsmethode kunnen toepassen
 • Een kwadratische vergelijking aan de hand van een praktische situatie kunnen opstellen en kunnen oplossen
 • Voorkennis: kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Snijpunten van grafieken met de coördinaatassen
 • Kwadraatafsplitsen
 • De abc-formule
 • Overzicht van oplossingsmethoden
 • Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
 • Diagnostische toets
Typen
Loading...
Snijpunten
Loading...
Kwadraatafsplitsen
Loading...
Stappenplan
Loading...
Stroomdiagram
Loading...