Allerlei verbanden - Opgaven

Grafieken en formules van allerlei verbanden

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Herkennen wanneer er sprake is van lineaire groei en wanneer er sprake is van exponentiële groei
 • Bij lineaire groei de beginwaarde en de toename/afname per tijdseenheid kunnen bepalen en hiermee de formule van lineaire groei kunnen opstellen
 • Bij exponentiële groei de beginwaarde en de groeifactor per tijdseenheid kunnen bepalen en hiermee de formule van exponentiële groei kunnen opstellen
 • Kunnen rekenen met de formules van lineaire- en exponentiële groei
 • Een groeipercentage kunnen omzetten in een groeifactor en omgekeerd
 • In een tabel lineaire- of exponentiële groei kunnen herkennen en vanuit de tabel de formules kunnen opstellen
 • Een wortelverband kunnen herkennen en hiervan de grafiek tekenen en het domein en beginpunt kunnen bepalen
 • Weten wat een machtsverband is, de vorm van de grafiek hiervan kunnen voorspellen en de coördinaten van het punt van symmetrie of top kunnen bepalen
 • Weten hoe het functievoorschrift van een machtsverband verandert bij een horizontale en of verticale verschuiving
 • Een hyperbolisch verband kunnen herkennen en weten hoe de grafiek er uit ziet
 • De grafiek van een hyperbolisch verband kunnen tekenen en weten wat asymptoten zijn
 • Weten wat omgekeerd evenredig is en aan de hand van gegevens in een tabel een omgekeerd evenredig verband kunnen herkennen
 • De formule van een omgekeerd evenredig verband kunnen opstellen
 • Weten wat een periodiek verband is en hiervan de periode kunnen vaststellen
 • Berekeningen kunnen maken bij een periodiek verschijnsel en de begrippen evenwichtsstand, periode en amplitude kunnen gebruiken
 • Een overzicht van soorten verbanden
 • Exponentieel verband
 • Wortelverband
 • Machtsverband
 • Hyperbolische verband
 • Periodiek verband
 • Diagnostische toets
1
Loading...
2
Loading...
3
Loading...
4
Loading...
5
Loading...