Les -mmm en mmm- woorden

Primair onderwijs, groep 3

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Ga aan de slag met spellingscategorie 5
  • Kerndoel 11

Deze spellingles voor groep 3 is als volgt opgebouwd:

* Categoriekaart
* Herhaling
* Startdictee
* Uitlegkaart
* Instructie
* Verwerking
* Evaluatie

Op de huidige pagina staat de categoriekaart. Een overzicht van alle categoriekaarten is terug te vinden als pdf-bestand via onderstaande link.
Bij mmm-woorden luister je goed naar elke letter. Je schrijft wat je hoort. 
Oefen deze categorie door middel van oefeningen met de letterslinger en woorden spellen en plakken. Als afsluiting volgt er een vijf woorden dictee en een ProQuiz.

Les -mmm en mmm- woorden
Loading...