Les f- of v- en s- of z- woorden

Primair onderwijs, groep 3

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • f- of v- woorden spellen
 • s- of z- woorden spellen
 • Kerndoel 11

Ga aan de slag met luisterwoorden: je schrijft het woord net als ... . De les heeft de volgende onderdelen:

 • Terugblik
 • Startdictee
 • Uitlegkaarten
 • Instructie
 • Verwerking
 • Evaluatie
Les f- of v- en s- of z- woorden
Loading...

Doel

 • f- of v- woorden spellen
 • s- of z- woorden spellen
 • Kerndoel 11