Les mmkmm-woorden

Primair onderwijs, groep 3

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Ga aan de slag met categorie 3: mmkmm-woorden.
  • Kerndoel 11

In deze les voor groep 3 komt categorie 3 aan bod. Deze categorie behandelt luisterwoorden met een mmkmm-structuur. De les is opgebouwd uit een terugblik, startdictee, uitlegkaart(en), instructie, verwerking en evaluatie.

Deze spellingles voor groep 3 is als volgt opgebouwd:

* Categoriekaart
* Terugblik
* Startdictee
* Uitlegkaart
* Instructie
* Verwerking
* Evaluatie

Les mmkmm-woorden
Loading...