Les mkm-woorden

Primair onderwijs, groep 3

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Ga aan de slag met categorie 1: MKM-woorden, luisterwoorden.
  • Kerndoel 11

In deze les voor groep 3 komt categorie 1 aan bod. Deze categorie behandelt luisterwoorden met een mkm-structuur. Deze spellingles voor groep 3 is als volgt opgebouwd:

* Categoriekaart
* Terugblik
* Startdictee
* Uitlegkaart
* Instructie
* Verwerking
* Evaluatie

Bij mkm-woorden luister je goed naar elke letter. Je schrijft wat je hoort. 
Oefen deze categorie door middel van oefeningen met de letterklapper, de letterslinger en woorden spellen en plakken.Als afsluiting volgt er een vijf woorden dictee en een ProQuiz.

Les mkm-woorden
Loading...