Les verkleinwoord met -tje(s)verkleinwoord met -tje(s)

Primair onderwijs, groep 3

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Verkleinwoorden spellen
  • Kerndoel 11

Ga aan de slag met regelwoorden: je schrijft het woord volgens een regel. De les heeft de volgende onderdelen:

  • Terugblik
  • Startdictee
  • Uitlegkaarten
  • Instructie
  • Verwerking
  • Evaluatie
Les verkleinwoord met -tje(s)verkleinwoord met -tje(s)
Loading...