Wiskundige balans

Rekenen en wiskunde tool

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Via een aanschouwelijke manier een strategie aanleren om stap voor stap een lineaire vergelijking op te lossen.
  • Via dit aanschouwelijk concept komen tot een abstracte manier om lineaire vergelijkingen op te lossen.

Een vergelijking aanschouwelijk maken door middel van een balans die in evenwicht is met gewichtjes. Er zijn gewichtjes met een onbekend gewicht (x-gewichtjes) en gewichtjes met een bekend gewicht (de losse gewichtjes). 

Voorbeeld 5x + 3 = 2x + 9
In de linkerschaal liggen 5 x-gewichtjes en 3 losse gewichtjes.
In de rechterschaal liggen 2 x-gewichtjes en 9 losse gewichtjes. 
Ontdek een strategie en kom erachter hoe zwaar een x-gewichtje is door even zware gewichtjes weg te pakken uit beide schalen. Probeer in de linkerschaal alleen de x-gewichtjes en in de rechterschaal alleen de losse gewichtjes over te houden. Je moet er wel altijd voor zorgen dat de schalen in balans zijn. 
Je mag aan beide kanten van de vergelijking hetzelfde getal optellen of aftrekken. Ook mag je beide kanten van een vergelijking door hetzelfde getal delen. Je moet er dus voor zorgen dat je op deze manier weet welk getal het onbekende getal voorstelt. Dit getal is de oplossing van de vergelijking.

Door middel van deze concrete manier leer je een abstracte methode om een lineaire vergelijking op te lossen. Je gebruikt hierbij hetzelfde principe van de balans in evenwicht. 

Bij de instellingen kun je aangeven om de vergelijking met of zonder balans op te lossen.

Wiskundige balans
Loading...

Extra

Snel naar: