Tijdsverschil digitaal

Rekenen en wiskunde tool

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Meten en rekenen met maten en eenheden van tijd
  • Kerndoel 33

Bepaal het tijdsverschil tussen twee digitale klokken. Onder elke klok vind je een tekstvak, waarin de tijd tekstueel weergegeven kan worden.

Klik op de aanwijsknop in de gereedschapsbalk om de tool te bedienen.
Bekijk de klokken en vertel hoe laat het op beide klokken is. Reken daarna, mondeling of schriftelijk, het tijdsverschil uit. Je krijgt directe feedback door op het gesloten oogje te klikken.
Pas met de ‘+’ en ‘-’ knoppen de tijd aan en maak zo de opgave moeilijker of makkelijker.
In de menubalk vind je een knop om links naast de digitale klokken een uitlegklok zichtbaar te maken.

Je kunt ook in tweetallen werken:
De ene leerling rekent hardop het tijdsverschil uit waarna je samen overlegt of het antwoord goed is.
De andere leerling mag het antwoord zichtbaar maken. Daarna wisselen de leerlingen.

Tijdsverschil digitaal
Loading...

Extra

Snel naar: