Metriek stelsel

Rekenen en wiskunde tool

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kennen van maten en deze in elkaar kunnen omrekenen
  • Kerndoel 33

Maak de stappen binnen liters, gewicht, inhoud, oppervlakte en lengte inzichtelijk. Elk onderdeel is voorzien van een illustratie, waardoor het verschil tussen de verschillende maten duidelijk wordt.

Klik op de aanwijsknop in de gereedschapsbalk om de tool te bedienen. Klikken op de donkerblauwe blokjes met de maten. Zodra je op een blokje klikt, wordt deze geel. Wanneer je op een blokje ernaast klikt wordt dit blokje ook geel, er verschijnt een pijl met een ‘x’ of een ‘:’ en een getal. Hiermee maak je de rekenstappen zichtbaar.

De maten op de blauwe blokjes, de lichtblauwe blokjes met de bewerkingen en de rekenstappen kun je ook onzichtbaar maken.

Extra

Snel naar: