Werelddoel 9

Voortgezet onderwijs, tweetalig onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Inzicht krijgen in alternatieven voor plastic producten
  • Inzicht krijgen in alternatieven voor het opslaan van energie in batterijen
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 9

In deze les staat Werelddoel 9 centraal: Industrie, innovatie en infrastructuur. Werelddoel 9 is een belangrijk Werelddoel om andere Werelddoelen te kunnen bereiken. Zo zijn technologische innovaties nodig om doelen over duurzame energie en het klimaat te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het elektrisch rijden. Daarnaast is een goede infrastructuur noodzakelijk om verbeteren aan te brengen in het onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater. Zonder goede wegen of transport is het voor kinderen uit afgelegen dorpen bijvoorbeeld veel moeilijker om naar school te gaan.

Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om innovatie te stimuleren, een veerkrachtige infrastructuur te bouwen en inclusieve en duurzame industrialisering te realiseren.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les.

Werelddoel 9
Loading...