Werelddoel 11

Voortgezet onderwijs, tweetalig onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren over de uitdagingen om duurzame steden en gemeenschappen te realiseren
  • Weten welke elementen (niet) horen bij duurzaam tuinieren
  • Weten in hoeverre de eigen gemeenschap duurzaam is

In deze les staat Werelddoel 11 centraal: Duurzame steden en gemeenschappen. Op dit moment woont de helft van de wereldbevolking in de stad. De verwachting is dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. Alle steden samen hebben nu nog een te hoog energieverbruik en een te hoge CO2-uitstoot. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om steden en menselijke nederzettingen duurzamer, veiliger en veerkrachtiger te maken.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les.

Werelddoel 11
Loading...