Werelddoel 2

Voortgezet onderwijs, tweetalig onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot het voedseltekort in de wereld
  • Inzicht krijgen in de mate waarin wereldwijd voedsel wordt verspild
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 2

In deze les staat Werelddoel 2 centraal: Geen honger. In de huidige samenleving zijn er nog te veel mensen die dagelijks honger moeten lijden. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om honger te beëindigen. Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2050 gestegen zijn tot negen miljard mensen. Daarom richt Werelddoel 2 zich ook op het duurzaam verhogen van de voedselproductie. Dit houdt in dat de voedselproductie omhoog moet, zonder dat daarvoor ecosystemen worden aangetast.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les.

Werelddoel 2
Loading...