Werelddoel 10

Voortgezet onderwijs, tweetalig onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren dat ongelijkheid voorkomt op veel verschillende vlakken
  • Leren dat ongelijkheid over de hele wereld aanwezig is
  • Leren wat voor invloed de coronacrisis zou kunnen hebben op ongelijkheid
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 10

In deze les staat Werelddoel 10 centraal: Ongelijkheid verminderen. Ongelijkheid komt voor op veel verschillende vlakken. Zo heb je onder andere ongelijkheid op basis van inkomen, geslacht, leeftijd, geloof en etniciteit. Ongelijkheid is alles behalve wenselijk. Iedereen verdient dezelfde kansen. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd.  Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les.

Werelddoel 10
Loading...