Coöperatieve werkvormen woordenweb

Kennis verwerken

Doel

  • Leerstof verwerken

Coöperatieve werkvormen zijn op verschillende momenten van de les inzetbaar en stimuleren het samenwerken. Woordenweb is een van de 17 coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen met elkaar overleggen, naar elkaar luisteren en samen besluiten nemen.

De leerkracht tekent een cirkel in een Presenter-bestand, slaat deze op en deelt dit bestand met de leerlingen. Elk groepje opent het Presenter-bestand en voegt om de beurt iets toe aan het woordenweb. Spreek goed af welke kleuren worden gebruikt door de leerlingen, zo kun je goed zien wie wat heeft toegevoegd. Leerlingen kunnen eventueel daarna met pijlen verbanden aangeven tussen de woorden. Sla het bestand op en deel het met de andere leerlingen.

Elk groepje opent de Mindmap-tool in een Presenter-bestand. Daarna mogen de leerlingen om de beurt iets toevoegen aan de mindmap. Geef elke leerling een eigen kleur voor de kaartjes die hij of zij toevoegt aan de mindmap om goed zien wie wat heeft toegevoegd. Leerlingen kunnen eventueel daarna met pijlen verbanden aangeven tussen de woorden. Sla het bestand op en deel het met de andere leerlingen.

Extra