De verwerking van een les

Doel

  • Leerstof (in)oefenen

Er zijn diverse mogelijkheden om de (nieuwe) kennis eigen te maken. De verwerking kan aangepast worden aan het niveau van de leerlingen, er kan gevarieerd worden in de mate van zelfstandigheid en leerlingen kunnen op verschillende manieren samenwerken aan opdrachten.

  • Door zelfstandig verwerken en leren kunnen leerlingen in hun eigen tempo en niveau leren. De leerkracht maakt het aanbod passend door te variëren in aangeboden hoeveelheid stof, tijd of niveau.
  • Samenwerkend leren of coöperatief leren kan leiden tot betere leerresultaten en betere leermotivatie dan zelfstandig leren. Door het gezamenlijk uitvoeren van een verwerking, kunnen leerlingen kennis en vaardigheden van elkaar leren. Leerlingen leren veel van voordoen, samendoen en nadoen.