Woordmagneten

Presenter 10 tool Nederlands

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Woorden en zinnen maken
  • Woorden en zinnen ontleden
  • Getallen maken
  • Kerndoel 5-11-12


Woordmagneten zijn op veel manieren in te zetten binnen je les. Breid bijvoorbeeld de woordenschat van leerlingen uit of gebruik ze om woordsoorten te benoemen in een zin. Maak kaartjes van letters, losse woorden en woordgroepen. 

De tool opent in de bewerkmodus, het instellingenmenu staat open. Pas eventueel instellingen aan en klik daarna in het grote witte vak. 
Activeer met de gele knop het Presenter-toetsenbord of gebruik het toetsenbord van je device. Gebruik na elke letter of elk woord een spatie. 
Met de knop ‘Leegmaken’ worden alle woordmagneten gewist. Klik op ‘Bevestigen’ of op de instellingenknop om het instellingenmenu te sluiten.

Woordmagneten kun je verschuiven. Selecteer een woordmagneet door erop te klikken en pas daarna de kleur aan. Door in het witte vak te klikken deselecteer je de woordmagneet weer. Wanneer je de woordmagneet wilt verwijderen, selecteer je hem en klik je op de prullenbak. Je kunt de woordmagneten vergroten en verkleinen door het vergrootglas met de plus en min te gebruiken. Klik op de 100% knop om terug te keren naar de originele grootte van de woordmagneten. 

Tips:

  • Voeg een afbeelding toe, vergroot deze en plaats daarna de tool over de afbeelding. Maak de woordmagneten en schuif ze naar een bepaalde plek op de afbeelding.
  • Maak woordmagneten met sommen en antwoorden. Laat leerlingen daarna zoeken naar de juiste antwoorden bij de sommen.

Extra