Redekundig ontleden

Presenter 10 tool Nederlands

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Opbouw van een zin begrijpen
  • Zinnen in zinsdelen verdelen
  • Kerndoel 11

Leer meer over de opbouw van een zin om de zin beter te begrijpen. Verdeel zinnen in zinsdelen en benoem deze. Een zinsdeel kan uit één of meerdere woorden bestaan en heeft een bepaalde functie.

Klik boven de blauwe lijn en typ een zin. Zodra je de punt van de zin getypt hebt, verschijnt een nieuwe blauwe lijn om een zin toe te kunnen voegen. Hiervoor kun je ook op ‘+’ klikken. Met de prullenbak kun je de zin weer verwijderen.

Sleep een set streepjes of haakjes naar een woord in de zin. Het woord kleurt oranje. Zodra je de streepjes of haakjes bij een oranje woord loslaat, verschijnen de streepjes of haakjes voor en achter het woord.
Zodra je op een woord klikt, verschijnen er witte bolletjes die je kunt verslepen. Boven het gevormde zinsdeel zie je een sleepicoon waarmee je het zinsdeel naar een andere plek in de zin kunt verslepen en een prullenbak waarmee je de streepjes of haakjes verwijdert.

Open het instellingenmenu om andere symbolen of teksten toe te voegen. Zodra je andere symbolen naar een woord of woorddelen in de zin sleept, is het sleepicoon niet meer zichtbaar en zijn de woorden en woorddelen dus niet meer te verplaatsen. Je ziet wel de prullenbak wanneer je op een woord of woorddeel klikt.
De symbolen en teksten worden onder de zin geplaatst. 

Extra