Taalkundig ontleden

Presenter 10 tool Nederlands

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Opbouw van een zin begrijpen
  • Zinnen in zinsdelen verdelen
  • Kerndoel 11

Leer meer over de opbouw van een zin om de zin beter te begrijpen. Verdeel zinnen in woorden en benoem deze.

Klik boven de blauwe lijn en typ een zin. Zodra je de punt van de zin getypt hebt, verschijnt er een nieuwe blauwe lijn om een zin toe te kunnen voegen. Hiervoor kun je ook op ‘+’ klikken. Met de prullenbak kun je de zin weer verwijderen.

Sleep een set streepjes naar een woord in de zin. Het woord kleurt oranje. Zodra je de streepjes bij een oranje woord loslaat, verschijnen de streepjes voor en achter het woord.
Zodra je op het woord klikt, verschijnen er witte bolletjes die je kunt verslepen. Boven het woord zie je een sleepicoon waarmee je het woord naar een andere plek in de zin kunt slepen en een prullenbak waarmee je de streepjes kunt verwijderen.

Open het instellingenmenu om andere woordsoorten toe te voegen. Zodra je andere woordsoorten in de zin sleept, is het sleepicoon niet meer zichtbaar en zijn de woorden dus niet meer te verplaatsen. Je ziet wel de prullenbak wanneer je op een woordsoort klikt. De woordsoorten worden onder de zin geplaatst. 
In het instellingenmenu kun je aangeven of je hulplijnen en volledige namen van de woordsoorten zichtbaar wilt hebben. Sluit het menu door op de instellingenknop te klikken of naast het menu.

Taalkundig ontleden
Loading...

Extra