Samenwerken

Presenter 10

Doel

  • Gebruiker informeren
  • Presenter 10 basisvaardigheden verkennen
  • Samenwerken in een Presenter-bestand

Klik op het mapje in de taakbalk en er verschijnt een menu. Klik op ‘Start samenwerking’ om een samenwerking te starten.

Sla eerst het Presenter-bestand op en daarna verschijnt er een uitnodigingsscherm waarmee je deelnemers kunt uitnodigen om samen te werken. Vul in het bovenste invoerveld één of meerdere e-mailadressen in van de gebruikers die je wil laten deelnemen aan de samenwerking. Vul in het onderste invoerveld de tekst in die je wil versturen als uitnodiging. 
Klik op ‘Stuur uitnodiging’ om je uitnodiging te verzenden naar de deelnemer(s) die je wil uitnodigen. De uitnodigingsmail wordt nu verzonden en je keert terug naar het Presenter-bestand. 

Klik op bestandsbeheer en vervolgens op de knop ‘Meer deelnemers uitnodigen’ om meerdere deelnemers uit te nodigen voor de samenwerking. Hetzelfde uitnodigingsscherm verschijnt en hier kun je nogmaals e-mailadressen en een bericht voor de deelnemers invoeren. 

De deelnemers krijgen in hun mailbox de uitnodiging. Klik op de link in het bericht  en je wordt direct naar de betreffende Presenter-bestand doorgestuurd. 

Samenwerken
Loading...

Extra