Koppeling toevoegen

Presenter

Doel

  • Gebruiker informeren
  • Presenter basisvaardigheden verkennen
  • Koppelingen toevoegen aan een object

Zorg dat er een object is toegevoegd, waarop de koppeling gemaakt kan worden. Selecteer het object met de selectieknop. Zodra de knop geselecteerd is, kleurt hij geel. Door op het object te klikken, selecteer je het direct. Je ziet om het object (of de objecten) heen selectiebolletjes verschijnen. Boven een geselecteerd object staan een aantal knoppen in een donkerblauwe balk.
Klik op de blauwe knop met de paperclip en er verschijnt een menu met verschillende opties.

  • Bouwsteen: voeg een bouwsteen naar keuze toe aan je geselecteerde object
  • Geluiden: koppel een geluid uit de mediabibliotheek of een eigen geluid aan je object
  • Link: voeg een link toe naar internet of naar een  andere pagina in je Presenter-bestand.
  • Kaders: voeg een kader toe aan je object

Zodra je een koppeling hebt toegevoegd aan het object, sluit het menu zich automatisch. Activeer de aanwijsknop om de koppeling vervolgens te bedienen.

Extra