Bestanden importeren

Presenter

Doel

 • Gebruiker informeren
 • Presenter basisvaardigheden verkennen
 • Bestanden importeren 

Je kunt bestanden importeren in je Presenter-bestand. Hiervoor ondersteunen we de volgende bestandstypen. 

Bestanden

 • .presenter
 • .pres
 • .notebook
 • .iwb
 • .pdf
 • .doc
 • .docx
 • .xls
 • .xlsx
 • .ptt
 • .pttx
 • .odt
 • .ods
 • .odp
 • .txt
 • .rtf

Om bestanden te importeren klik je op de knop bestandsbeheer en vervolgens op ‘Importeren’. Kies de locatie waar je je import wil plaatsen en vervolgens op de ‘Bladeren’ om het bestand op te zoeken. Indien je een bestand importeert dat uit meerdere pagina’s bestaat, krijg je tijdens het importeerproces de mogelijkheid om pagina’s te selecteren of alle pagina’s in je presentatie te plaatsen. 

Afbeeldingen

 • .png
 • .jpg
 • .jpeg
 • .svg
 • .gif
 • .ai
 • .eps
 • .psd

Geluiden

 • .mp3
 • .wav
 • .flac
 • .m4a
 • .ogg

Afbeeldingen en geluiden kun je importeren via de importeerknop in het bestandsbeheer in de map 'Mijn bibliotheek' en vervolgens in de submap 'Mijn afbeeldingen' of 'Mijn geluiden'. Je kunt de knop ook terugvinden in de mediabiliotheek in de map 'Mijn afbeeldingen' en 'Mijn geluiden'. 

Ook is het mogelijk om bestanden, afbeeldingen en geluiden te importeren middels drag-and-drop . Klik hiervoor op het bestand op je computer, sleep het naar je Presenter-bestand en laat los. Het bestand is direct aan je Presenter-bestand toegevoegd. 

Extra