Procenten deel 3

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Breuken als procenten schrijven
  • Breuken als decimalen/kommagetallen schrijven
  • Structuur en samenhang zien tussen kommagetallen, procenten en breuken
  • Rekenen met kommagetallen, procenten en breuken in praktische situaties
  • Kerndoel 26

Deze les is het derde deel van de lessenserie procenten. Blik daarom eerst terug op de lesinhoud van deel 2 van de lessenserie. Maak hiervoor de startopdracht.

Reken in deze les met procenten in contexten, leer hoe je een procent omzet in een kommagetal en zet een breuk, procent of kommagetal om met behulp van een verhoudingstabel. Maak ook een quiz en ontdek hoeveel je weet over procenten, breuken en kommagetallen. Speel verschillende leerrijke memory’s en sluit de les af met een video over het peloton waarin rekenen met procenten wordt vergelijken met een wielerwedstrijd.

Oefen klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Procenten deel 3
Loading...