Lessenserie Procenten

Doel

  • Structuur en samenhang van procenten doorzien
  • Reken met procenten in praktische situaties
  • Kerndoel 26

Leer wat het begrip procenten inhoudt en dat we percentages gebruiken om een verhouding aan te geven.

Een procent is een honderdste deel. Gebruik procenten om een verhouding aan te geven. Het aantal procenten wordt het percentage genoemd.