Procenten deel 2

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Structuur en samenhang van procenten doorzien
  • Reken met procenten in praktische situaties
  • Kerndoel 26

Deze les is het tweede deel van de lessenserie procenten. Blik daarom eerst terug op de lesinhoud van deel 1 van de lessenserie. 
Maak de startopdrachten en oefen met het benoemen van de juiste percentages. Reken met percentages in contexten en leer hoe je een percentage kunt omzetten in een breuk of kommagetal. Ontwerp zelf opdrachten en reken deze uit met behulp van de procentenstroken. Sluit tenslotte de les af met een video van Mr. Right over kinderen die op zoek gaan naar breuken. 

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Procenten deel 2
Loading...