Optellen tot 20 met overschrijding van het tiental

Domein optellen Prowise Learn

Doel

  • Instructie geven bij het optellen tot 20, met overschrijding van het tiental
  • Optellen tot 20 oefenen, met overschrijding van het tiental

In Learn zijn opgaven gekoppeld aan een domein met leerdoelen. De informatie op deze kaart hoort bij:

  • Domein:   Optellen
  • Leerdoel: Optellingen met een uitkomst van 10 tot 20, waarbij het eerste tiental overschreden wordt, zoals 6 + 5

Kies een tool, klik op de naam en geef gerichte instructie bij het leerdoel:

Bussommen 
Oefen aan de hand van concrete situaties de begrippen eraf en erbij in de instructiemodus. Het pijlenschema en de formele sommentaal kunnen hierbij in beeld gebracht worden.
Rekenrek 20 en 100
Het rekenrek heeft steeds 5 rode en 5 witte kralen waarmee je de tienstructuur, vijfstructuur en dubbelstructuur kunt oefenen. Met deze structuren kunnen getalbeelden ontstaan waarmee je het optellen en aftrekken tot 20 kunt automatiseren. Je kunt zelf een keuze maken tussen 20 en 100 kralen.
Kralenketting
De kralenketting heeft steeds 10 rode en 10 witte kralen of 5 witte en 5 rode kralen  waarmee je de tienstructuur, vijfstructuur en dubbelstructuur kunt oefenen. Met deze structuren kunnen getalbeelden ontstaan waarmee je het optellen en aftrekken tot 100 kunt automatiseren. Klik op een kraal en het cijfer komt in beeld. Je kunt zelf een keuze maken tussen 20, 40, 60, 80 en 100 kralen.   
Getallenlijn met stappen
Gebruik de getallenlijn als hulpmiddel bij het begrijpen van de telrij, het positioneren van getallen en bij het leren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
Springen op de getallenlijn
Reken plus- en minsommen uit met handige sprongen op de getallenlijn. Gebruik hierbij verschillende rekenstrategieën: verwisselen, bijna dubbel, omvormen, compenseren en rijgen.
Geld tellen
Leg munten en biljetten op de toonbank en tel ze. Voer bewerkingen uit en maak het antwoord zichtbaar op de kassa.
Tellen en groeperen
Plaats een willekeurig aantal voorwerpen en ga aan de slag met resultatief tellen. Ontdek de één-één-relatie tussen het telwoord en het te tellen voorwerp. Tel het aantal en sla geen telwoorden over uit de telrij. Het laatste uitgesproken telwoord duidt de hoeveelheid aan van het aantal te tellen voorwerpen. Gebruik het potlood in de werkbalk om voorwerpen te groeperen.    
Sommen oefenen
Met deze tool maak je snel rijtjes met sommen.

Klik op een tool die aansluit bij de eigen manier van lesgeven en het niveau van de leerlingen. De tool wordt in een Presenter-bestand geopend. De meeste tools hebben onderaan in de toolbar een informatieknop. Klik op de informatieknop om meer informatie te krijgen over de werking van de tool.

Je kunt ook de penknop gebruiken in de werkbalk om aantekeningen te maken bij of op de tool. Activeer de knop met de vinger in de werkbalk om de tool weer te kunnen bedienen. 

Extra