Presenter-tools bij de Learn leerdoelen

Doel

  • Presenter-tools gebruiken tijdens instructie

In Learn zijn opgaven gekoppeld aan leerdoelen. Zo heb je als leerkracht een goed beeld welke leerdoelen je
leerlingen al beheersen of juist lastig vinden.

Om leerkrachten te ondersteunen in het geven van gerichte instructie bij deze leerdoelen, zijn we gestart met
het verzamelen van Presenter-tools. Deze tools kun je gebruiken bij het geven van instructie aan die leerlingen die dat nodig hebben. De leerkracht kiest de tool(s), die aansluit(en) bij de eigen manier van lesgeven, de leerlingen en het niveau.

De tools worden in een Presenter-bestand geopend. De meeste tools hebben onderaan in de toolbar een informatieknop. Klik op de informatieknop om meer informatie te krijgen over de werking van de tool. Bij de volgende leerdoelen uit het domein 'Optellen' zijn Presenter-tools verzameld:

1. Optellingen van getallen tot 10, met een uitkomst tot 10, zoals 3+1
2. Optellingen met een uitkomst van 10 tot 20, waarbij het eerste tiental niet overschreden wordt, zoals 10+5
3. Optellingen met een uitkomst van 10 tot 20, waarbij het eerste tiental overschreden wordt, zoals 6+5
4. Optellingen met een uitkomst van 20 tot 100, zoals 23+37

5. Optellingen van tien- en honderdtallen, zoals 80+400
6. Optellingen met een uitkomst van 100 tot 1000, zoals 88+712