Optellen tot 100

Domein optellen Prowise Learn

Doel

  • Instructie geven bij het optellen tot 100
  • Optellen tot 100 oefenen

In Learn zijn opgaven gekoppeld aan een domein met leerdoelen. De informatie op deze kaart hoort bij:

  • Domein:   Optellen
  • Leerdoel: Optellingen met een uitkomst van 20 tot 100, zoals 23 + 37

Kies een tool, klik op de naam en geef gerichte instructie bij het leerdoel:

Getallenlijn met stappen
Gebruik de getallenlijn als hulpmiddel bij het begrijpen van de telrij, het positioneren van getallen en bij het leren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
Springen op de getallenlijn
Reken plus- en minsommen uit met handige sprongen op de getallenlijn. Gebruik hierbij verschillende rekenstrategieën: verwisselen, bijna dubbel, omvormen, compenseren en rijgen.
MAB
Oefen ‘Blokken tellen’, ‘Blokken toevoegen’ en ‘Sommen oplossen’.
Kralenketting
De kralenketting heeft steeds 10 rode en 10 witte kralen of 5 witte en 5 rode kralen  waarmee je de tienstructuur, vijfstructuur en dubbelstructuur kunt oefenen. Met deze structuren kunnen getalbeelden ontstaan waarmee je het optellen en aftrekken tot 100 kunt automatiseren. Klik op een kraal en het cijfer komt in beeld. Je kunt zelf een keuze maken tussen 20, 40, 60, 80 en 100 kralen. 
Sommen oefenen
Met deze tool maak je snel rijtjes met sommen.

Klik op een tool die aansluit bij de eigen manier van lesgeven en het niveau van de leerlingen. De tool wordt in een Presenter-bestand geopend. De meeste tools hebben onderaan in de toolbar een informatieknop. Klik op de informatieknop om meer informatie te krijgen over de werking van de tool.

Je kunt ook de penknop gebruiken in de werkbalk om aantekeningen te maken bij of op de tool. Activeer de knop met de vinger in de werkbalk om de tool weer te kunnen bedienen. 

Extra