Individuele evaluatie met open en gesloten vragen

Evalueren

Doel

  • Het ontwikkelingsproces van individuele leerlingen monitoren en stimuleren

Leerlingen gebruiken een eigen device, pen en papier of geven mondeling de antwoorden. Zorg dat de materialen klaar staan of dat de leerlingen weten waar ze de materialen kunnen vinden.
Voorbeelden in Presenter om individuele leerlingen te evalueren:

Maak een presentatie en gebruik bouwstenen bij multiple choice vragen:

  • Maak een ProQuiz met open en gesloten vragen.
  • Gebruik ProConnect met
  • Vul de tool ‘Flitskaarten’ met open en  gesloten vragen of afbeeldingen. Laat de leerlingen vervolgens de antwoorden opschrijven of hardop verklanken.
  • Gebruik Reflect om antwoorden te bespreken of te delen met elkaar.
Individuele evaluatie met open en gesloten vragen
Loading...