De evaluatie van een les

Doel

 • Het ontwikkelingsproces van leerlingen monitoren en stimuleren

Met een toets breng je het ontwikkelingsproces van een leerling of van een groep leerlingen in beeld.
Je kunt een toets afnemen om de voortgang in kaart te brengen of om een niveau vast te stellen.
Daarnaast kunnen we met een toets het onderwijsleerproces en de kwaliteit van het Nederlands onderwijs beoordelen. Kenmerken:

 • Doel moet helder zijn:
  • summatieve toets (leerprestaties beoordelen);
  • formatieve toets (mate van beheersing om leerproces aan te kunnen passen).
 • Criteria om toetsvorm te kunnen kiezen:
  • leerdoelen: met de toetsvorm moet je daadwerkelijk kunnen meten of de leerdoelen zijn behaald;
  • benodigde en beschikbare tijd om de toets te maken;
  • benodigde en beschikbare tijd om de toets af te nemen;
  • benodigde en beschikbare tijd om de toets te beoordelen.
 • Soorten toetsvormen:
  • schriftelijk of mondeling;
  • individuele opdrachten of groepsopdrachten;
  • gesloten vragen of open vragen;
  • creëren van bijv. presentatie, werkstuk, etc
De evaluatie van een les
Loading...