Woordenwolk

Interactie met ProConnect

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Interactie creëren
  • Devices met elkaar verbinden
  • Samen brainstormen
  • Betrokkenheid bevorderen

Start ProConnect en laat deelnemers inloggen met de groepscode.

Open de woordenwolk met ProConnect en laat de deelnemers brainstormen over een vraag die je zelf hebt ingevoerd. De gegeven antwoorden verschijnen in beeld. Antwoorden die vaker zijn gegeven, worden groter van formaat en veranderen van kleur. 

Woordenwolk
Loading...

Doel

  • Interactie creëren
  • Devices met elkaar verbinden
  • Samen brainstormen
  • Betrokkenheid bevorderen

Extra