Math race

Interactie met ProConnect

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Interactie creëren
  • Samen oefenen (alle bewerkingen met positieve en negatieve getallen)
  • Betrokkenheid bevorderen

ProConnect is een onderdeel van Prowise Presenter, waarmee je eenvoudig interactie creëert tussen devices in je klaslokaal en het touchscreen. Je start ProConnect via Presenter. Daarna kunnen andere devices via de browser of de ProConnect-app deelnemen.

  • Start ProConnect en laat deelnemers inloggen met de groepscode.
  • Open de mediabibliotheek, klik op Tools en vervolgens op ProConnect of zoek in het zoekvenster naar de tool Math race. Open Math race door erop te klikken. Er opent nu een venster waarin je de getallen, bewerkingen en het aantal sommen kunt instellen. 
  • Zodra je op ‘Start’ klikt, verschijnen bij de deelnemers sommen op hun devices. In Presenter zien we de deelnemers terug als een deel van een cirkel. Als de deelnemer vaak een goed antwoord geeft, kleurt de cirkel in hun eigen kleur mee in Presenter. Degene die als eerste alle sommen goed beantwoord heeft, ziet zijn deel helemaal gekleurd in de cirkel. Deelnemers zien hun positie onderaan op hun eigen device.

Math race stopt wanneer alle delen van de cirkel gekleurd zijn of als de leerkracht op de stopknop klikt. Daarna zie je de top drie in Presenter. Klik op ‘Volledige lijst’ om de posities van alle deelnemers in Presenter te weergeven.

Math race
Loading...

Extra