Stroomkring

Prowise MOVE-tool

Doel

  • Gesloten stroomkring maken

Maak een gesloten stroomkring door met de juiste materialen het lampje te laten branden.

Wanneer het spel is gestart, zie je links en rechts verschillende materialen. De opdracht is om hier materialen uit te pakken en daarmee een gesloten stroomkring te maken. Om een voorwerp te pakken, houd je anderhalve seconde je hand voor een voorwerp. Verplaats je hand naar een plek in het raster en houd je hand hier ook anderhalve seconde stil op een plaats om het voorwerp daar te plaatsen. Leg de materialen zo neer, dat je een gesloten stroomkring krijgt. 

Denk je dat de stroomkring compleet is? Houd je hand dan anderhalve seconde op de playknop om de stroomkring te testen. Zet nu de schakelaar aan door hier anderhalve seconde je hand op te houden. Gaat het lampje in de stroomkring branden? Dan is het je gelukt om de kring te sluiten! Zo niet, verwissel dan de onderdelen en probeer het opnieuw.

Wil je een onderdeel uit het raster verwijderen? Sleep deze dan terug naar de gereedschapskist.
Wil je helemaal opnieuw beginnen? Houd je hand anderhalve seconde op de knop met de gedraaide pijl om het spel te resetten. 

Belangrijk! Om de MOVE-tools te gebruiken heb je een Prowise MOVE-camera nodig. Deze zit bij het Prowise Touchscreen inbegrepen. Sluit de MOVE-camera aan op je Prowise Touchscreen en open de Prowise MOVE-app in Central. Kies hier de tool ‘Stroomkring ’.

Stroomkring
Loading...

Extra