Sorteer de dieren

Prowise MOVE-tool

Doel

  • Deel de dieren in in het juiste thema
  • Leer de namen van dieren

Landdieren, zeedieren, boerderijdieren, wilde dieren en vliegende dieren. 

Het thema van deze nieuwe tool laat zich eenvoudig raden. In deze tool worden spelers op een interactieve manier uitgedaagd om dieren die in beeld verschijnen te matchen met het juiste leefklimaat. Een vogel hoort natuurlijk in de lucht, een walvis in het water. 

Door middel van een handbeweging kunnen de spelers het dier naar de juiste wereld verplaatsen, vergelijkbaar met de tool ‘Sorteer het eten’. 

In de tool ‘Sorteer de dieren’ werken leerlingen aan hun algemene ontwikkeling en het kunnen benoemen en herkennen van dieren en hun leefwerelden.

Sorteer de dieren
Loading...

Extra