Ordening

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • De leerlingen oefenen door middel van verwerkingsopdrachten de leerstof omtrent het thema ordening


Tijdens deze les wordt stilgestaan bij het onderwerp ordening. Dit is de vierde les van de lessenserie biologie en is een verwerkingsles. Dit houdt in dat de leerlingen de instructie over het onderwerp al hebben gehad en tijdens deze les de leerstof kunnen verwerken. 

Vul verschillende schema’s in omtrent de ordening van bacteriën, schimmels, planten en dieren. Beantwoord verschillende vragen en lees zinnen waarvan je gaat bepalen of deze juist of onjuist zijn. Ga vervolgens aan de slag met kenmerken van het dierenrijk. Sluit de les af met een ProQuiz!  

Oefen klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Ordening
Loading...