Ordening

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • De leerlingen oefenen door middel van verwerkingsopdrachten de leerstof omtrent het thema ordening


Tijdens deze les wordt er stilgestaan bij het onderwerp ‘ordening’. Deze vierde les maakt onderdeel uit van de leerlijn biologie. De les is een verwerkingsles. Dit houdt in dat de leerlingen de instructie over het onderwerp al hebben gehad en tijdens deze les de leerstof kunnen verwerken.

Vul verschillende schema’s in omtrent de ordening van bacteriën, schimmels, planten en dieren. Beantwoord verschillende vragen en lees de zinnen en bepaal of deze juist of onjuist zijn. Ga vervolgens aan de slag met de kenmerken van het dierenrijk. Sluit de les af met een ProQuiz!  

Oefen klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Ordening
Loading...

Doel

  • De leerlingen oefenen door middel van verwerkingsopdrachten de leerstof omtrent het thema ordening