Lessenserie Biologie

Doel

  • Kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur
  • Sleutelbegrippen leren te verbinden met situaties in het dagelijks leven

In deze lessenserie leer je meer over sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur.
Een organisme is een levend wezen en vertoont levensverschijnselen. We kennen zeven levensverschijnselen:

  1. Voeden
  2. Groeien
  3. Bewegen
  4. Voortplanten
  5. Uitscheiden
  6. Waarnemen
  7. Stofwisseling (ademhalen)