Formatief toetsen

Instructie geven

Doel

  • Instructie kunnen aanpassen door regelmatig te meten wat leerlingen al kennen en kunnen

Zorg dat Presenter geopend is op het touchscreen en start ProConnect. Leerlingen starten ProConnect ook op de eigen devices.

Geef de instructie en stel regelmatig een vraag die de leerlingen via ProConnect kunnen beantwoorden. Gebruik hierbij de optie ‘Stemmen’ of ‘Deel scherm’.
Geef na de instructie een ProQuiz om te meten wat de leerlingen hebben opgepikt van de nieuwe kennis.
Pas de instructie aan naar aanleiding van de resultaten.

Formatief toetsen
Loading...

Extra